برندگان مسابقه تلفنی ۱ اردیبهشت ۹۷ به قیدقرعه

۰۹۱۴۸۵***۱۲ ۰۰۰ر۰۰۰ر۸ ریال
۰۹۱۵۴۲***۱۹ ۰۰۰ر۰۰۰ر۶ ریال
۰۹۳۹۹۶***۵۰ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال
۰۹۳۷۲۶***۷۵ ۰۰۰ر۰۰۰ر۴ ریال

ما  را  در کانال تلگرامی  tel7024@     نیز  دنبال نمایید    

ما  را  در  اینستاگرام      tel7024@     نیز دنبال نمایید   

اعیاد شعبانیه بر همگان مبارک باد

ایام نشاط و شور امت آمد
هنگام سرور و اخذ حاجت آمد
در روز سه و چهار ماه شعبان
از جانب حق سه پیک رحمت آمد
میلاد حسین است و ابوالفضل و علی
یعنی که سه منشأ سعادت آمد
آن ماه که ماه حاجتش میخوانند
ما بین دو خورشید امامت آمد