برندگان مسابقه تلفنی ۲۹ مهر ۹۷به قیدقرعه

احمد گوهری خرم آباد ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال
فاطمه ناصریان سرخس خراسان رضوی ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال
سلمان فتوحی تبریز ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال
صغری غلامی شیراز ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال

ما  را  در کانال تلگرامی  t[email protected]     نیز  دنبال نمایید    

ما  را  در  اینستاگرام      [email protected]     نیز دنبال نمایید