عید تا عید

توجه توجه

به مناسبت ایام مبارک عید سعید قربان و عید سعید غدیرخم، در فاصله این دو عید، امتیاز پاسخ صحیح به هر سئوال در مسابقه تلفنی دو برابر شد = ۲۰ امتیاز

لذا شما عزیزان می توانید از این فرصت، برای افزایش شانس خود در قرعه کشی های خودرو استفاده نمایید