برندگان مسابقه تلفنی ۳ شهریور ۹۷به قیدقرعه

۰۹۱۲۵۸***۶۸ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال
۰۹۱۶۷۳***۲۰ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال
۰۹۰۱۰۸***۷۷ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال
۰۹۱۹۰۰***۷۸ ۰۰۰ر۵۰۰ر۳ ریال

ما  را  در کانال تلگرامی  t[email protected]     نیز  دنبال نمایید    

ما  را  در  اینستاگرام      [email protected]     نیز دنبال نمایید