برنده مسابقه تلفنی ۲۱ بهمن ۹۶ به قیدقرعه

۰۹۳۵۸۹***۴۶ ۰۰۰ر۰۰۰ر۶ ریال
۰۹۱۹۲۶***۶۸ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال
۰۹۱۶۷۷***۱۱ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال
۰۹۱۴۱۰***۱۵ ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ریال

ما  را  در کانال تلگرامی  t[email protected]     نیز  دنبال نمایید    

ما  را  در  اینستاگرام      [email protected]     نیز دنبال نمایید   

ما  را  در صفحه فیسبوک  tel7024       نیز دنبال نمایید